Poistenie právnej ochrany

Prečo poistenie právnej ochrany?

Človek nikdy nevie, kedy bude potrebovať právnu pomoc. Zvyčajne je to až vtedy, keď nastane problém a rada právnika je nevyhnutná. Viete o tom, že hodina právneho poradenstva u advokáta stojí aj viac ako 40 €?   

Čo ponúka poistenie právnej ochrany?

Poistenie právnej ochrany vám zabezpečí:

 • non-stop linku právneho poradenstva (24 hodín denne)
 • okamžité telefonické tlmočenie pri jednaní s políciou
 • zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní – osobný právnik bude pripravený hájiť vaše právo
 • úhradu všetkých správnych, súdnych poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie v prípade sporu
 • žiadne poplatky súvisiace s uplatňovaním práv a oprávnených záujmov
 • poistnú sumu až 35 000 € (poistenie bez spoluúčasti)
 • náklady na zloženie kaucie až do výšky 10 500 €
   

Čakacia doba

Pri poistení právnej ochrany sa uplatňuje tzv. čakacia doba, ktorá je 3 mesačná od začiatku poistenia, čo znamená , že z udalostí, ktoré vznikli v priebehu čakacej doby a ktoré by inak boli poistnými udalosťami, nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie. Čakacia doba sa nevzťahuje na poistné udalosti vo veci náhrady škody, trestného, priestupkového a správneho práva a poskytovanie právneho poradenstva.

Rozsah ochrany práv

Poisťovňa zabezpečuje ochranu práv poistených osôb v nasledovných oblastiach (podľa konkrétneho variantu): náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové (zmluvné) právo, poistné právo, nájomné právo, vlastnícke právo, susedské právo, pracovné právo, diskriminácia.

 

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.