dispečing škôd

Za účelom registrácie škôd majú poisťovne zriadený (centrálny) dispečing škôd. Zamestnanec, dispečer na základe telefonického hlásenia zaregistruje škodu a informuje vás o ďalšom postupe. Telefónne čísla dispečingov škôd jednotlivých poisťovní nájdete na tejto stránke.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.