havarijná poistka

má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti vymedzenej príslušnými poistnými podmienkami. Havarijným poistením možno dojednať krytie všetkých bežných rizík, no v ponuke možno nájsť i určitý rozsah krytých rizík (napr. tzv. čiastočné kasko). Komplexná havarijná poistka štandardne pokrýva riziko živelnej udalosti (živel), poškodenia (vandalizmus), zničenia (havária) alebo odcudzenia (krádež, lúpež) motorového vozidla, pričom ide o škody spôsobené akoukoľvek udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča motorového vozidla. Havarijné poistky možno dojednať so spoluúčasťou alebo bez spoluúčasti.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.