hraničné poistenie

Hraničné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území SR a na území iného členského štátu Európskych spoločenstiev alebo členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore. Hraničné poistenie vykonáva Slovenská kancelária poisťovateľov.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.