poistka na auto

Každé motorové vozidlo musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, z ktorého sa plní škoda spôsobená inému. Na majiteľovi vozidla je rozhodnutie, či uzatvorí aj havarijné poistenie, ktoré mu v prípade škody na vlastnom vozidle vykryje, alebo kompenzuje náklady na jeho opravu, resp. obstaranie nového vozidla. Ďalším doplnkovým poistením je 100% poistenie vozidla. Pre prípad úrazu posádky vozidla slúži úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, tzv. poistenie sedadiel.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.