poistná zmluva

je právny dokument vyhotovený v zmysle právnych predpisov medzi poistiteľom a poistníkom, ktorou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť poistné plnenie v dojednanom rozsahu v prípade vzniku poistnej udalosti, a ktorou sa poistník zaväzuje platiť poistné. Jej súčasťou sú poistné podmienky poistiteľa.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.