poisťovňa

(= poisťovateľ) je spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa osobitného predpisu. Zoznam poisťovní s kontaktnými údajmi vrátane nahlasovania poistných udalostí, dispečingy škôd a asistenčné služby jednotlivých poisťovní nájdete na tejto stránke on-line poistenia.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.