správa o nehode

Novou právnou úpravou od 1. júna 2010 bola účastníkom „škodovej udalosti“ uložená povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“, z toho dôvodu musia mať vodiči tlačivo správy o nehode vo vozidle. Poisťovňa má povinnosť vydať svojmu klientovi tlačivo správy o nehode, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.