totálna škoda

predstavuje skutočnosť, keď náklady na opravu vozidla sú ekonomicky neefektívne, nakoľko presiahnu všeobecnú hodnotu vozidla (teda cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou). Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie vo výške všeobecnej ceny vozidla, avšak znížené o hodnotu použiteľných dielov vozidla a výšku spoluúčasti. Hranica totálnej škody vyjadrená % zo všeobecnej hodnoty vozidla sa v rámci poisťovní líši a určujú ju príslušné poistné podmienky havarijného poistenia.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.