všeobecná hodnota vozidla

je hodnota vozidla v danom mieste a čase vyjadrená v tuzemskej mene, pri stanovení ktorej sa okrem vplyvu opotrebovania berú do úvahy aj vplyvy trhu (predajnosť typu vozidla). Vyjadruje cenu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom, na voľnom trhu a k rozhodujúcemu dátumu.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.