výpoveď poistnej zmluvy

možno podať minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.

Poistnú zmluvu možno taktiež vypovedať do dvoch mesiacov po uzatvorení poistenia. Výpovedná lehota je osemdňová, jej uplynutím poistenie zanikne. Poisťovňa má nárok na poistné do zániku poistenia.

Ďalšie možnosti výpovede zmluvy konkrétneho poistenia, resp. zrušenia, zániku poistenia stanovujú všeobecné právne predpisy a príslušné poistné podmienky. Napr. poistnú zmluvu možno vypovedať do troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.

Lacné poistenie v meste

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Genertel poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • QBE Insurance (Europe) Limited
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.